Poľnohospodárstvo SR vlani dosiahlo zisk pred zdanením 31,8 mil. eur

19.09.2012 17:41

 

Poľnohospodárstvo SR vlani dosiahlo zisk pred zdanením 31,8 mil. eur

Poľnohospodárstvo SR vlani dosiahlo zisk pred zdanením 31,8 mil. eur
Poľnohospodárstvo SR za rok 2011 dosiahlo kladný výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk) vo výške 31,8 milióna eur, kým za rok 2010 vykázalo stratu na úrovni 13,9 milióna eur.

"Úroveň vlaňajšieho zisku bola však nižšia ako v rokoch pred krízou. K pozitívnemu trendu výsledku hospodárenia prispel rýchlejší medziročný rast výnosov o 7,3 % ako nákladov, ktoré stúpli medziročne o 5 %," vyplýva z tzv. Zelenej správy za minulý rok, ktorú dnes prerokovala a schválila vláda SR.

Výsledok hospodárenia podľa správy ovplyvnili viaceré faktory, ale najmä pozitívny vývoj poľnohospodárskej produkcie, najmä rastlinnej, kde sa výrazne zvýšili ceny až o 23,2 %, ale aj vyprodukované množstvá (okrem okopanín a ovocia). V živočíšnej výrobe sa zvýšili ceny komodít v priemere o 10,8 %, ale stagnovala až klesla produkcia takmer všetkých živočíšnych komodít, najmä ošípaných, hydiny a hovädzieho dobytka.

Hospodárenie agrosektora ovplyvnil aj cenový vývoj s rýchlejším nárastom cien poľnohospodárskych výrobkov o 16,7 % ako cien vstupov do poľnohospodárstva o 11 %. "Rast cien vstupov do poľnohospodárstva sa odvíjal od vysokých cien niektorých vstupov prevádzkového charakteru, hlavne motorových pohonných látok a mazív, ale aj cien krmív pre zvieratá," konštatuje sa v správe.

Vplyv na hospodárenie mala taktiež podporná politika, najmä priame platby, ako dôležitá súčasť príjmov a zabezpečenia úverov, ďalej nárast finančných prostriedkov zo zahraničných zdrojov na financovanie investícií, nedostatočná realizácia produkcie a zvyšovanie zásob poľnohospodárskych produktov, zvýšené náklady zo zrušenia zvýhodnenej spotrebnej dane z motorovej nafty (červená nafta), ďalšie znižovanie pracovných síl, a tým úspora pracovných nákladov, ako aj priaznivý priebeh počasia vo väčšine mesiacov roka.

Celkové náklady v poľnohospodárstve SR vlani dosiahli úroveň 2,136 miliardy eur. K narastajúcemu trendu výnosov, ktoré dosiahli 2,167 miliardy eur, prispela vyššia produkcia, najmä komodít rastlinnej výroby.

"Objem výnosov však nedosiahol úroveň predkrízového obdobia. Pokračoval dovoz komodít živočíšneho pôvodu, kde išlo nielen o doplnkové sortimenty, ale o rozhodujúce množstvá takých komodít, ktoré sú slovenskí poľnohospodári schopní vyrobiť. Zvyšujúcim sa vývozom prvotných agrosurovín a dovozom hotových potravinárskych výrobkov sa oslabila najmä živočíšna výroba, zamestnanosť a znížil sa podiel domácej produkcie na slovenskom trhu," dodal agrorezort v správe.

"Vlaňajší zisk sa tvoril len potravinami, ktoré boli privezené a realizované na slovenskom trhu. Podľa správy na prvý pohľad vyzerá, že poľnohospodárstvo vykázalo nejaký zisk. Vykázalo ho však tam, kde to nie je dostatočne účinné. Problém Slovenska totiž nie je rastlinná výroba. Problémom je špecializovaná rastlinná výroba a hlavne živočíšna výroba. V tej je absolútne degresívny trend. Vývoj je zlý, pokračuje prepad poľnohospodárstva, uvidíme, kedy sa nám ho podarí zastaviť," doplnil správu o agrosektore za rok 2011 po dnešnom rokovaní vlády SR minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek (nominant Smer-SD).