Služby:

predaj a nákup kŕmnych zmesí

 

predaj a nákup umelých hnojív

 

predaj a nákup chemikálií na ochranu poľnohospodárskych plodín

 

predaj a nákup motorovej nafty

 

predaj a nákup poľnohospodárskych plodín a produktov

 

edfinancovanie poľnohospodárskej výroby

 

poskytovanie služieb s poľnohospodárskymi a stavebnými strojmi

 

skladovacie služby

 

oprava a montáž strojno-technologických zariadení

 

pozberová úprava, spracovanie a balenie rastlinných komodít

 

prevádzkovanie verejného skladu

 

vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy