Výkup komodít

Pestovatelia poľnohospodárskych plodín z celého Žitného ostrova môžu svoju produkciu umiestniť v nákupných skladoch :

  •     Nákupný sklad Tomášikovo
  •     Nákupný sklad Jahodná
  •     Nákupný sklad Mliečany
  •     Nákupný sklad Gabčikovo                                                                                                              
  •     V týchto skladoch je možné prijímať pšenicu, jačmeň, repku, slnečnicu  kukuricu ihneď počas žatvy, ako aj počas celého roka. V nákupných skladoch sú zriadené laboratóriá, v ktorých sa vykonávajú rozbory dovážaných aj vyvážaných tovarov. Dodávateľ aj odberateľ má právo byť prítomný pri vyúčtovaní kvality príslušnej komodity. Každá dodaná komodita je zušľachtená ( čistením a sušením ) na parametre podľa príslušnej STN. Počas celej doby skladovania je zabezpečená odborná starostlivosť skladovanej komodity.
    Spoločnosť Agrosid a.s. predpokladá, že dovezenú komoditu ponúkne pestovateľ na odkúpenie. 
 

Fotogaléria: Výkup komodít